diet

Algemeen advies betreffende het gehalte aan mangaan, kalium, vitamine K en zink in maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

In dit wetenschappelijk advies,  waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid,  formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België een deskundigenadvies betreffende het gehalte aan mangaan, kalium, vitamine K en zink in maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing.