In het Belgische deel van de Noordzee zijn een aantal beschermde gebieden aangeduid om de biologische diversiteit te ondersteunen. In en rondom deze gebieden kunnen enkel activiteiten plaatsvinden waarvoor aangetoond is dat ze geen negatief effect zullen hebben. Deze folder geeft een overzicht van de procedure die gevolgd moet worden vooraleer een activiteit toegelaten kan worden in of nabij een beschermd gebied.