Belgisch handboek voor klinische audits in de NUCLEAIRE GENEESKUNDE

 

Het Besluit medische blootstellingen van 13 februari 2020 voorziet het uitvoeren van klinische audits in medisch-radiologische installaties. Het FANC is de bevoegde overheid voor het aanduiden van deze installaties en het bepalen van de specifieke modaliteiten en frequenties voor deze klinische audits.

Vanaf 1 september 2019 worden de modaliteiten van de klinische audits in de diensten Nucleaire Geneeskunde vastgelegd in een reglementaire tekst. De audits zullen uitgevoerd worden volgens de methodologie en criteria beschreven in het B-QUANUM zoals die in 2011 al werden afgesproken met en gecommuniceerd aan de sector. Het uitvoeren van externe klinische audits zal niet verplicht worden door dit document.

Dit handboek, B-QUANUM, is gebaseerd op criteria van het International Atomic Energy Agency (IAEA) en werd met de hulp van de sector aangepast aan de Belgische situatie. Klinische audits aan de hand van de kwaliteitscriteria in B-QUANUM kunnen de diensten Nucleaire Geneeskunde helpen bij het evalueren, optimaliseren en garanderen van de kwaliteit van hun patiëntenzorg en (stralings)bescherming van de patiënt, personen in zijn onmiddellijke omgeving, het personeel en het leefmilieu.

Raadpleeg de actuele versie van het B-QUANUM.

Voor verdere informatie rond de reglementaire vereisten verwijzen wij u graag door website van het FANC.

 

Contactadres: medicalexposures@fanc.fgov.be