Unified Code for Units of Measure (UCUM)

Hoewel een LOINC-code het type hoeveelheid definieert (bv. de massaconcentratie), definieert hij niet de reële eenheid (bv. ng/dL of ng/L).

Om dat te verhelpen werd Unified Code for Units of Measure (UCUM) ontworpen als ‘partner’ van LOINC. http://unitsofmeasure.org/ucum.html

Het is een gestructureerde manier om zelfs de meest complexe eenheden weer te kunnen geven.

Het gebruik van UCUM-codes maakt het ook mogelijk om de relatie tussen verschillende eenheden te definiëren.

Er is een overzichtstabel beschikbaar op de LOINC website: https://loinc.org/downloads/.

In de Belgische subset LOINC werd de gekozen eenheid opgenomen in de beschrijving indien er consensus is over het gebruik van een specifieke eenheid. Bijvoorbeeld:

47596-2         Calcium ionized measured (blood) - in moles/volume [mmol/L]

Als er geen eenheid werd gekozen, of als er geen consensus was, werd er een algemene code gebruikt die enkel het type hoeveelheid definieert, bijvoorbeeld:

2777-1           Phosphate (serum/plasma)

Rechtstreeks naar de website van UCUM

Contact information

Heeft u vragen of feedback voor ons ?

Aarzel niet om ons te contacteren op onderstaand e-mailadres. 

 terminologie@health.fgov.be