Tijdens de nacht van 10 op 11 juli hebben de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid deelgenomen aan een gecoördineerde controleactie in Vorst, Anderlecht, Schaarbeek, Koekelberg, Ganshoren, Jette en Sint-Jans-Molenbeek in het kader van de naleving van het rookverbod in cafés (wet 22/12/2009).

Op 97 gecontroleerde cafés werden er 53 niet conform bevonden, en werden er 43 processen-verbaal opgesteld tegen café-uitbaters, maar ook 19 tegen particulieren.

10 jaar na de inwerkingtreding van de wet lijken bepaalde slechte gewoontes dus nog niet verdwenen.

Dat toont aan dat het nodig is om de regelmatige controles op het terrein door de bevoegde inspectiediensten voort te zetten.