Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen (september 2019)

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen rond vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.

Momenteel enkel beschikbaar in het Engels.

De belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden werden tijdens de workshop georganiseerd in de namiddag van 10 oktober 2019 besproken.
Hieronder vindt u de verschillende presentaties van de sprekers.
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-event-10-10-2019