Er beweegt wat op zee: het marien ruimtelijk plan 2020-2026

Ons Belgisch stukje Noordzee is klein maar bijzonder druk. Groene energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij, zandontginning en zoveel meer vinden er dagelijks plaats. Om al deze activiteiten goed te laten samengaan, stelt de federale overheid een marien ruimtelijk plan op.

De brochure ‘Er beweegt wat op zee’ vat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 op een toegankelijke manier samen. Ze geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten. Je kan ook je kennis testen met een korte quiz.

Het volledige marien ruimtelijk plan vind je op www.marienruimtelijkplan.be.