Op 29 april 2020 vond de tiende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied.

Volgende beslissingen werden genomen:

 • Een interfederaal comité testing & contactopvolging ging op 24 april van start en werd nu ook officieel samengesteld. Het zal geleid worden door Prof. Dr. Emmanuel André, en bestaat uit  vertegenwoordigers van de ministers bevoegd voor gezondheid, belast met contactopvolging, en een groep van experten. Het comité zal onder andere werken rond de personeelsbezetting van het callcenter dat personen die contact gehad hebben met een COVID-19 positief geteste persoon zal contacteren, en de instructies voor de medewerkers. De groep kan ook voorstellen doen over de teststrategie. Het comité zal in nauw contact staan met de andere experten- en overleggroepen, waaronder de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.
   
 • Op 4 mei wordt de opstartfase gelanceerd voor de contactopvolging.  De call centers worden momenteel opgericht en contactopvolgers zullen worden opgeleid.  Er zal nog bijkomend personeel aangeworven worden door de deelstaten.  De federale regering legt de laatste hand aan een streng wettelijk kader dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer garandeert. Deze wetgeving zal het ook mogelijk maken om apps te ontwikkelen die de contactopvolging kunnen ondersteunen en vergemakkelijken.  De contactopvolging wordt voortdurend geëvalueerd en stapsgewijs opgeschaald naar haar maximale capaciteit op 11 mei.
   
 • Vanaf 4 mei kunnen ook testen kunnen worden afgenomen bij personen die niet in een residentiële instelling verblijven (zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een beperking, enzovoort).   De huisartsenkringen zullen dit organiseren in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg. Elke arts kan dan, indien hij of zij over afname- en het nodige beschermingsmateriaal beschikt, een test afnemen bij de patiënt.  Maar de arts kan de patiënt ook doorverwijzen naar een triagecentrum, dat dus zal functioneren als een ‘testcentrum’. Ook dit systeem zal worden geëvalueerd en stapsgewijs opgeschaald naar haar maximale capaciteit vanaf 11 mei.

 • Tenslotte, zal de globale verdeling van het persoonlijke beschermend materiaal (‘personal protective equipment’) aan de zorgsector intensiever worden gecoördineerd tussen de federale overheid en de deelstaten. Zo zal onder meer informatie gedeeld worden over betrouwbare leveranciers, stockniveaus, lopende bestellingen en geplande leveringen. De Ministers engageerden zich ook om een solidariteitsstock aan te leggen. Elke overheid kan hierop beroep doen bij dringende en acute noden in zijn of haar regio.

Een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vindt plaats op 4 mei 2020.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block - federale Staat
 • Wouter Beke - Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.