Eens per jaar, voor elke beroepstitel die betrokken is bij de gezondheidszorg, worden de jaarstatistieken opgesplitst volgens de gewesten en provincie van domicilie, per leeftijdscategorie en volgens het geslacht van de personen die op 31/12/2019 geregistreerd staan in de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars.

De gegevens omvatten de « voorraad » aan gezondheidszorgbeoefenaars die het beroep mogen uitoefenen, alsook de instroom voor het afgelopen jaar.

application/pdf HWF STATAN 2019

Als u meer gedetailleerde statistieken wenst van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen kan u het Excel-document van de jaarstatistieken raadplegen.