Nieuwe tabaksproducten: Heated tobacco products
Aangepaste versie van 05 juni 2020


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een risicobeoordeling van verhitte tabaksproducten voor rokers en niet-rokers.

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van politici, volksgezondheidsoverheden, zorgverleners, leerkrachten, jongeren, rokers en niet-rokers m.b.t. de toxiciteit en veiligheid van verhitte tabaksproducten (vs. klassieke tabaksigaretten).