Vanaf 30 juli zullen er geen toevoegingen meer zijn aan de lijst van professionals die profijt zullen trekken van deze strategische voorraad, aangezien de leveringen niet meer verzekerd zijn door de defensie.

Er werd beslist dat de zorgverleners voortaan over een strategische voorraad zouden beschikken om snel het hoofd te bieden aan een tweede golf of een nieuwe crisis.

Volgend materiaal zal worden toegekend:

- 400 handschoenen
- 50 schorten
-1 bril
-1.000 chirurgische mondmaskers. Deze maskers werden getest door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Voor de tandartsen wordt er ook een strategische stock van FFP2’s voorzien. Gezien de beperkte beschikbare hoeveelheden wordt er in eerste instantie een strategische voorraad verdeeld naar de beroepsverenigingen.Beroepen die in aanmerking komen voor deze predistributie

De meest actieve ambulante zorgverleners in de acute fase van de crisis, namelijk:

- huisartsen,
- artsen-specialisten met privé-consultaties,
- tandartsen,
- thuisverpleegkundigen,
- thuiszorgkundigen,
- thuisvroedvrouwen.

Deze voorraad zal door de provincies en gemeenten in de loop van de maand juli verdeeld worden.

De levering plaats op de officiële woonplaats van de personen die in het nationale register zijn opgenomen. De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de federaties/organisaties voor thuisverpleging krijgen hun voorraad via hun werkgever of organisatie.

Professionals die in aanmerking komen voor deze voorraad:
Deze lijst werd ontwikkeld in overeenstemming met de principes van GDPR om het verkrijgen van beschermingsmiddelen door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de ambulante zorg, te vergemakkelijken. Deze lijst werd bijgehouden op de site tot het einde van de leveringen.

De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn in de centrales/federaties voor thuisverpleging zijn in de lijst opgenomen, met vermelding van de groep waartoe ze behoren.

 

Leveringskalender

Deze leveringskalender (versie van 16.06.20) heeft uitsluitend betrekking op de individuele leveringen.

De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de federaties/organisaties voor thuisverpleging zullen hun voorraad via de federaties/organisaties ontvangen. De levering aan de hier velmelde groeperingen start op 30 juli.

Indien de voorraden het toelaten, is de planning als volgt. De vrachtwagens verlaten het depot van defensie in de week die is aangekondigd om naar de verschillende provinciale depots te gaan.

Bij aankomst in de provincies organiseert elke gouverneur de operationele verdeling van de maskers aan de professionals, volgens specifieke modaliteiten (gemeentes, hulpverleningszones of directe afhaling). Dit kan een paar dagen duren.

De strategische voorraad is omvangrijk en de provincies en gemeenten doen hun best om de distributie ervan te waarborgen. Zodra de voorraad op lokaal niveau beschikbaar is, kan de distributie nog enkele weken duren.  Wees geduldig en neem indien nodig contact op met uw gemeente.

 

Strategische voorraad voor alle actieve ambulante zorgverleners

Op termijn zal voor elk type ambulante zorgverlener de inhoud van de vereiste strategische voorraad bepaald worden. Daarvoor is gezamenlijk overleg nodig met de verschillende federale raden van de gezondheidsberoepen die advies zullen moeten geven over de inhoud van een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle erkende gezondheidsberoepen.

 

Volgende twee verdelingen door de federale overheid mogen niet verward worden

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

  • de verdeling van persoonlijke beschermingsmaskers voor alle actieve ambulante zorgverleners,
  • de aanleg van een strategische voorraad beschermingsmateriaal.

 

Distributie van de individuele mondmaskers

Predistributie van de strategische voorraad  beschermingsmateriaal

  1. Georganiseerd volgens de kalender beschikbaar op de site van de FOD Volksgezondheid
  2. Maskers voor alle ambulante zorgverleners (zie lijst)
  3. Indien nog niet vermeld op de lijsten, ten laatste op 20 juni 2020 doorgeven aan de FOD Volksgezondheid
  4. Meer info

 

  1. Distributie van een voorraad materiaal aan huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, thuisverpleegkundigen, thuiszorgkundigen en vroedvrouwen in de ambulante zorg (levering begin juli 2020)
  2. Overleg met de Federale Beroepsraden om de inhoud van de voorraad voor alle ambulante zorgverleners te bepalen
  3. Ingevolge deze adviezen zal de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal de federale voorraad aan beschikbaar materiaal en de uit te voeren leveringen opnieuw evalueren.


FAQ
 

Ik sta niet in de lijst/ Kunt u mij inschrijven ?

Gelieve na te kijken in het PDF bestand
Gelieve na te gaan of uw naam is opgenomen in de lijst door het PDF document te openen (niet iedereen kan het volledige Excel-bestand raadplegen gezien het groot aantal gegevens)  

Als u zich na raadpleging van het PDF document niet terugvindt in de lijst
De laatste lijsten zijn afgesloten op 30 juli en het is niet helaas niet meer mogelijk om u in te schrijven voor deze laatste leveringen. Onze oprechte excuses hiervoor. We kunnen u wel opnemen in een nieuwe lijst, voor wanneer er nieuwe leveringen worden georganiseerd.
 

U staat in de lijst maar u heeft geen levering ontvangen

Levering via de gemeente of via een groepering ?
 
Er bestaan 2 types van levering : via de gemeente (individueel) en via een groep  
Als er geen professionele groepering is aangegeven naast uw naam, ontvangt u de levering via de gemeente van uw wettelijke domicilie (Belgisch) of anders van het contactadres (in België) doorgegeven aan het RIZIV. 

De verdeling en de werkmethode verschillen naargelang de provincie/de gemeente. De kalender van de leveringen (versie van 16.07.2020) betreft enkel de individuele leveringen.
De levering verloopt als volgt: De vrachtwagens verlaten het depot van Defensie in de loop van de aangekondigde week,  en begeven zich naar de verschillende provinciale depots. Wanneer de levering daar aankomt, organiseert elke gouverneur de operationele verdeling van de mondmaskers aan de beroepsbeoefenaars volgens specifieke modaliteiten (via de tussenkomst van de gemeenten, via eerstelijnszones of via een systeem van directe afhaling ) Dit kan enkele dagen duren, soms enkele weken gezien de verlofperiode.
 
We vragen om uw geduld. Na een redelijke termijn, raden we u aan uw provincie/gemeente te contacteren, als u nog niets ontvangen heeft.
 
Via een groepering (thuisverpleegkundigen, zorgkundigen)
Als er een professionele groepering naast uw naam staat aangegeven in de lijst, zal u bevoorraad worden via hen.
De levering aan de groeperingen vermeld in de lijsten, begint vanaf 30 juli. De organisatie van de leveringen is gespreid over verschillende weken. Wanneer er naast uw naam in de lijst wordt verwezen naar een groepering, betekent dit dat deze groepering uw pakket heeft ontvangen.
Als u niet meer voor deze werkgever werkt, heeft deze werkgever ons uw naam verkeerd doorgegeven. Gelieve de groepering in kwestie te contacteren om alsnog uw pakket te verkrijgen.
 

Uw beroep is niet opgenomen door de strategische stock.

De eerste begunstigden van deze pré-distributie zijn de professionals uit de ambulante zorg die het meest actief zijn tijdens de acute fase van de crisis : artsen, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen werkzaam in de ambulante zorg.

Als u geen deel uitmaakt van deze beroepsgroepen, begrijpen wij uw teleurstelling.
Maar weet dat op termijn voor elke beroepsgroep in de ambulante zorg een strategische reserve zal worden bepaald. Om deze te bepalen wordt er op dit moment een gezamenlijke reflectie gevoerd met de verschillende federale raden van de gezondheidszorgberoepen. Deze raden werden gevraagd om een advies uit te brengen over de strategische reserve van persoonlijk beschermingsmateriaal voor elk erkend gezondheidszorgberoep. Eens de adviezen gevalideerd zijn, zullen deze beschikbaar zijn op de website. De adviezen worden verwacht eind september 2020.
 

U heeft een aanvraag ingediend om opgenomen te worden in de lijst

De levering aan de personen die het laatst geregistreerd werden (zij ontvingen een bevestigingsmail) wordt in de komende weken door bpost verzorgd. Alle leveringen van persoonlijk beschermingsmateriaal worden uitgevoerd  volgens de vastgestelde prioriteitsregels. Wij hopen dat iedereen zo snel mogelijk zijn levering krijgt. Echter, wij zijn geheel afhankelijk van de actuele situatie en de limieten van ons distributieproces. Wij danken u voor uw begrip.
 

Ik heb een pakket gekregen maar het is niet volledig

Dit is niet normaal. Vraag dit na bij uw gemeente of provincie. Elke pakket moet het volgende bevatten: 400 handschoenen, 50 schorten, 1 bril, 1000 chirurgische mondmaskers. Soms is het niet mogelijk om keuze te laten in de maat van de handschoenen en werd de keuze bepaald door de stock die voorhanden was.
 

Ik heb mijn pakket gekregen maar mijn werkgever eist mijn pakket op/maakt me niet het volledige pakket over

Dit is enkel mogelijk wanneer er een bilateraal akkoord is tussen u en uw groepering.
Er werd beslist dat vanaf nu de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep zouden moeten beschikken over een persoonlijke strategische reserve om snel een tweede golf of een nieuwe crisis het hoofd te bieden. Het pakket is dus voor u persoonlijk, tenzij er hierover een akkoord is tussen u en uw groepering.

Contact information

In geval van vragen, contacteer ons via:
gbbu-covidrequests@health.fgov.be