Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseerden de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.
 
Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten.

Voor wat betreft het federale rapport werden de volgende opmerkingen ontvangen. De twee Belgische federaties voor milieubescherming (IEW en IEB) hebben elk hun eigen advies overhandigd over het volledige federale ontwerprapport. Er waren geen andere opmerkingen van het publiek op het federale rapport.

De ontvangen opmerkingen:

De rapporten:

Conclusies en gevolggeving

Net zoals bij de vorige raadpleging zal het DG Leefmilieu bij de verdere praktische toepassing van het Verdrag van Aarhus zo goed mogelijk rekening houden met de ontvangen opmerkingen. Het erkent dat het noodzakelijk is om het Verdrag van Aarhus nog steeds meer bekend en toegankelijk te maken voor de burger, zodat die zijn rechten op het gebied van milieu beter kent en kan uitoefenen.