Federale overheid en deelstaten werken samen voor de COVID-19 vaccinatie van minstens 8 miljoen Belgen.

 

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen is een breed gamma aan maatregelen nodig.  De COVID-19-vaccinatie is hierin ontegensprekelijk zeer belangrijk.  
België neemt daarom deel aan de Europese aankoopprocedure voor de COVID-19 vaccins, waarbij de Europese Commissie in naam van de lidstaten onderhandelt met de bedrijven.  Er zijn momenteel reeds drie contracten ondertekend. 
De COVID-19-vaccinatie zelf is voor vele landen, waaronder België, een complexe én unieke uitdaging.   Enkel een proactieve en efficiënte samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten kan deze vaccinatie tot een goede einde brengen.  
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft daarom volgende beslissingen genomen voor de vaccinatie tegen COVID-19 tijdens de acute fase van de pandemie :

 • De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren.

 • De prioritaire groepen zullen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat.

 • De vaccinatie is vrijwillig.

 • De vaccinatie is gratis voor elke burger.

 • Vermits de vaccins zullen bestaan uit multidosis flacons die op dezelfde dag moeten worden toegediend zullen burgers zoveel als mogelijk gegroepeerd worden gevaccineerd.

 • Sciensano en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werken samen aan een surveillanceplan. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, dat uitgebreid wordt naar alle deelstaten.

 • Het hele vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid en de deelstaten.  
  Om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden wordt een taskforce ‘operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie’ opgericht in de schoot van het Regeringscommissariaat Corona. Deze taskforce krijgt de opdracht om alle noodzakelijke acties te bepalen, toe te wijzen en te ondersteunen om de vaccinatiestrategie te realiseren.  Haar taak is enkel coördinerend.  Deze taskforce zal bestaan uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten, crisismanagers, en, waar nodig, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen.  Prof. Dr. Dirk Ramaekers neemt de leiding van deze taskforce.
  Binnen de taskforce zal een specifieke cel “maatschappelijk debat en communicatie” instaan voor de stroomlijning en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie.  Deze cel zal worden voorgezeten door Prof. Dr. Yvon Englert.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),

 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,

 • Christie Morreale – Waals gewest ,

 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,

 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,

 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,

 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,

 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.