Definitie

 

Een elektronische sigaret bestaat uit 3 basisonderdelen:

  • een vulling met vloeistof (e-liquid),

  • een verstuiver om de vloeistof te verdampen (met een verwarmingselement),

  • een batterij voor de verstuiver.

Vanuit wettelijk oogpunt wordt het gebruik van een elektronische sigaret als roken beschouwd.
Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten werd gepubliceerd op 17 november 2016. De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zijn van kracht sinds  januari 2017.  Dit besluit is gewijzigd op 7 november 2022.

 
Een elektronische sigaret met nicotine wordt gedefinieerd als : “een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaatje zonder patroon of reservoir. Elektronische sigaretten kunnen bestemd zijn om te worden weggeworpen of middels een navulverpakking en een reservoir navulbaar zijn, of herlaadbaar zijn met een patroon voor eenmalig gebruik”
De definitie van een navulverpakking met nicotine luidt “een recipiënt dat een nicotinehoudende vloeistof bevat die gebruikt kan worden voor het navullen van een elektronische sigaret”.
 
Er zijn ook gelijkaardige producten op de markt die geen nicotine bevatten. Verder op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen geldende wetgeving (van toepassing voor e-sigaretten en e-liquids met of zonder nicotine) en de wetgeving die specifiek is voor e-sigaretten en e-liquids die nicotine bevatten.
 
Ter herinnering: in België worden elektronische sigaretten met of zonder nicotine en navulverpakkingen met of zonder nicotine beschouwd als producten die gelijkgesteld zijn met producten op basis van tabak. Daarom:

  • is het verboden die producten te roken in gesloten openbare ruimten;

  • is het verboden reclame te maken voor deze producten en ze te promoten;

  • is het verboden deze producten te verkopen aan minderjarigen.

Naast de informatie die op onze webpagina's staat, kunt u eveneens onze Gids voor de handel in elektronische sigaretten en e-liquids met of zonder nicotine raadplegen (geldig tot 11/07/2023 en van toepassing voor detailhandel tot 11/01/2024) en onze Gids voor de handel in elektronische sigaretten en e-liquids met of zonder nicotine raadplegen (geldig sinds 11/07/2023).
Over deze producten bracht de Hoge Gezondheidsraad in juni 2022 advies nr. 9549 uit.

FAQ
FAQ betreffende de wijziging van het KB van 28/10/2016