Het enottab-team gaat door met het verwerken van de notificatiedossiers.

Gezien de huidige gezondheidssituatie zullen brieven niet langer per post naar bedrijven worden gestuurd, maar alleen per e-mail naar het contactadres dat in Euceg is ingegeven.

Het enottab-team blijft beschikbaar om vragen te beantwoorden via enottab@health.fgov.be


Definitie

 

Artikel 15 en 16 van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten reglementeren de voor roken bestemde kruidenproducten. Als zodanig wordt gedefinieerd "een product op basis van planten, kruiden of fruit dat geen tabak bevat en geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding".
 
In België worden voor roken bestemde kruidenproducten beschouwd als producten die gelijkgesteld zijn met producten op basis van tabak. Daarom:

  • is het verboden die voor roken bestemde kruidenproducten te roken in gesloten openbare ruimten;
  • is het verboden voor roken bestemde kruidenproducten te promoten en er reclame voor te maken;
  • is het verboden voor roken bestemde kruidenproducten te verkopen aan minderjarigen.

 
Andere wetgeving, waarvan de toepassing niet onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid valt, is eveneens van toepassing. Zo moeten voor roken bestemde kruidenproducten in het kader van de fiscale wetgeving voorzien zijn van een fiscale zegel en voldoen aan alle bepalingen van de fiscale wetgeving inzake accijnzen. Voor verdere informatie kunt u met de FOD Financiën contact opnemen op dit adres: da.tabac.brussels@minfin.fed.be