De IMC Volksgezondheid is vandaag samengekomen in het kader van de aanpak van de COVID-19 crisis.

Het is voor onze kinderen en jongeren cruciaal dat de scholen open kunnen blijven. Daarom moeten besmettingen snel opgespoord en eventuele uitbraken snel ingedamd worden. Er werden al verschillende maatregelen genomen en nu wordt er werk gemaakt van een nieuwe verdedigingsmuur rond onze scholen.
De IMC Volksgezondheid heeft namelijk, in samenwerking met de ministers van Onderwijs, vandaag een proefproject goedgekeurd dat de vroegtijdige opsporing van mogelijke besmettingen in enkele scholen mogelijk moet maken.

In dit project zullen leerkrachten en omkaderend personeel wekelijks thuis bij zichzelf ochtendspeeksel afnemen. Dit speeksel zal vervolgens getest worden op COVID-19 door middel van een PCR-analyse.  Doordat dit speeksel thuis wordt afgenomen, is er geen risico om anderen te besmetten bij de afname, is er geen beschermend materiaal nodig, geen extra personeel nodig, enzomeer.  Deze speekseltesten vormen dus een relatief gemakkelijke manier om eventuele besmettingen vroeg op te sporen en te vermijden dat leerlingen of hele klassen en scholen besmet worden.

Om de leerkrachten en het omkaderend personeel dat deelneemt aan het project te steunen en een gevoel van een gemeenschappelijk engagement te creëren wordt gelijktijdig ook een motivatiecampagne gelanceerd in de deelnemende scholen.  Deze campagne richt zich niet alleen naar de leerkrachten en het ondersteunend personeel, maar ook naar alle leerlingen en hun ouders.
Het project zal starten met enkele pilootscholen (op vrijwillige basis) in het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In deze pilootfase gaat het om in totaal ongeveer 2.000 tot 2.500 leerkrachten en/of omkaderend personeel. De selectie en de coördinatie van de projecten gebeurt door de deelstaten. 

Het project start in de week van 22 februari, loopt zes weken, en wordt gecofinancierd door de deelstaten en de federale overheid.  Dit project werd ontworpen in samenwerking met de Taskforce Testing van het Regeringscommissariaat. Promotor is Prof. Dr. Herman Goossens. Het project zal na drie en zes weken worden geëvalueerd.

Naast dit project hebben de Ministers bevoegd voor gezondheid ook de uitrol van de COVID-19 vaccinatiestrategie verder besproken, samen met de voorzitter van de TF vaccinatie.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Christie Morreale – Waals Gewest,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Carole Schirvel, Adjunct-regeringscommissaris Corona,
en de Ministers van Onderwijs,

 • Ben Weyts, Vlaanderen
 • Caroline Désir, Franse Gemeenschap
 • Lydia Klinkenberg, Duitstalige Gemeenschap

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.

Voor meer informatie over het pilootproject in de scholen:
Prof. Dr. Herman Goossens, UZA : herman.goossens@uza.be of 0475 / 32 73 44.