Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie.

Belgian Mental Health Data Repository
De groep Geestelijke Gezondheid van de HGR houdt een dynamische inventaris bij van de beschikbare nationale gegevens en werkt deze op regelmatige basis bij (link).

Persbericht
Mentale gezondheid en covid-19: onrust regeert