Deze samenvatting geeft de belangrijkste bevindingen weer van een deskresearch over opties voor het terugdringen van emissies en van het onderwatergeluid van het scheepvaartverkeer. De focus lag op de scheepsvloot van Belgische rederijen. Deze studie werd in opdracht van de Dienst Marien Milieu in 2020 uitgevoerd door TNO. De volledige studie is hieronder beschikbaar in het Engels.
 
In een afzonderlijke studie onderzocht TNO het potentieel van een 'slow steaming'-scenario voor het Noordzeegebied. Hierbij wordt de maximumsnelheid van schepen beperkt om zowel luchtemissies als onderwatergeluid te verminderen.