Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bevestigt verderzetting vaccinatiecampagne met het vaccin van AstraZeneca na gunstig advies Hoge Gezondheidsraad en European Medicines Agency

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is samengekomen naar aanleiding van het advies van de Taskforce Vaccinatiestrategie en de Hoge Gezondheidsraad volgend op de analyse van het European Medicines Agency over het AstraZeneca vaccin.
 
Afgelopen maandag werd op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatiestrategie door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid beslist om de vaccinatie-campagne met het Astra Zeneca-vaccin voort te zetten na het opschorten ervan in een aantal andere Europese landen. Het aantal gevallen van ‘trombose’ (bloedklonter) bij gevaccineerde personen bleek niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. Die conclusie kwam uit de grootschalige klinische studies, de ervaring in het Verenigd Koninkrijk bij 11 miljoen gevaccineerden en de meldingen bij het FAGG. Tromboses treden namelijk frequent op, vooral naarmate de leeftijd toeneemt.  Bloedstollingsstoornissen zijn ook een frequente verwikkeling van COVID-19 infectie zelf.
 
Dat wat ‘trombose’ werd genoemd blijkt een verzamelnaam te zijn van een reeks ziekte-verschijnselen, waaronder een aantal zeer zeldzame ziektebeelden, zoals de combinatie van tromboses en thrombocytopenie (te lage bloedplaatjes).
 
Het veiligheidscomité van het EMA heeft vandaag verslag uitgebracht van haar grondige analyse van de gemelde gevallen. Ze concluderen vooreerst dat er geen indicatie is dat er iets aan de hand is met de kwaliteit van de vaccins of dat er een verband zou zijn met bepaalde ‘batches’.
 
Er is wetenschappelijk gezien geen verband tussen vaccinatie en een hoger risico op tromboses.
 
Van de zeldzame gevallen waarbij de combinatie trombose en lage bloedplaatjes optrad, zaten de meesten in de leeftijdsgroep onder 55 jaar en waren het voornamelijk vrouwen. De meesten traden op binnen de 14 dagen na vaccinatie. Dit verdient verdere analyse en opvolging. Het gaat om 7 gevallen van ‘diffuse intravasculaire coagulatie’ en 18 gevallen met ‘cerebrale veneuze sinus trombose’ in gans Europa en het VK, waar ondertussen 20 miljoen personen gevaccineerd zijn in totaal. Negen hiervan overleden.  Een causaal verband is momenteel niet aangetoond. 
 
De Task Force heeft kennis genomen van het advies van het EMA. Het toont aan dat de aanbevelingen van onze experten en de beleidsbeslissing om het AstraZeneca-vaccin in ons land verder toe te dienen, goed onderbouwd waren.
De Task Force Vaccinatie zal de lopende vaccinatiecampagne voortzetten met dezelfde wetenschappelijke en medische waakzaamheid. Ze roept de gevaccineerden en hun artsen op om ongewenste bijwerkingen voor alle vaccins te blijven melden.
In een periode met een toenemend aantal besmettingen is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Vaccinatie is de enige weg naar een normaal leven, waarnaar we allemaal willen terugkeren.
 
De Hoge Gezondheidsraad kan deze conclusies bijtreden. Een ruime communicatie aan zorgverstrekkers en het brede publiek over deze wetenschappelijke conclusies van het veiligheidscomité van EMA is van groot belang de komende dagen en weken.
 
De IMC volgt het advies van de Task Force en de Hoge Gezondheidsraad om de vaccinatiecampagne en meerbepaald het gebruik van het AstraZeneca vaccin verder te zetten. Nauwgezette opvolging en analyse van alle meldingen in het kader van farmacovigilantie wordt verdergezet in nauwe samenwerking met het EMA. Bijkomend dient inderdaad sterke aandacht te gaan naar transparante communicatie aan de zorgverstrekkers, de vaccinatiecentra en het brede publiek.
 
Raadpleeg de conclusies van EMA.

 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

 
en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.