Wens je meer te weten over de werking van de geestelijke gezondheidszorg ?
Lees dan nu de ‘Blikvanger– Geestelijke gezondheidszorg’.


Dit zijn de voornaamste vaststellingen uit het rapport:

  • Verschuiving van voorzieningen voor langdurige naar acute psychiatrische zorg
  • Toename van het aantal verblijven in psychiatrische diensten
  • Toenemende behoefte aan voorzieningen voor kinderpsychiatrie
  • Middelenmisbruik is de meest voorkomende reden van opname in een psychiatrische instelling
  • Initiatieven werden genomen omtrent uitbreiding van ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg en ondersteuning van de eerstelijnszorg
  • Diverse investeringen vonden plaats in de forensische psychiatrie
  • Verscheidene projecten werden opgericht omtrent aanpak middelenmisbruik


In deze Blikvanger worden enkele kerncijfers weergegeven omtrent de werking van de psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische diensten in algemene ziekenhuizen in België. Naast informatie over de organisatie en de activiteiten binnen deze instellingen wordt eveneens de focus gelegd op de aard van de financiering en het personeel in psychiatrische ziekenhuizen. Daarbovenop wordt ingezoomd op enkele initiatieven in de forensische zorg alsook de verslavingszorg.

Dit rapport brengt dus enkele trends aan het licht en nodigt uit om verder met deze gegevens aan de slag te gaan.
Lees hier het rapport (PDF formaat) of neem een kijkje op  www.gezondbelgië.be om meer te weten te komen.

Binnenkort ook beschikbaar...
Om de analyse van de sector psychiatrische ziekenhuizen te vervolledigen, zullen wij binnenkort het rapport "Sectoranalyse: psychiatrische ziekenhuizen" publiceren. Dit rapport geeft een sectorale analyse van de psychiatrische ziekenhuizen in België weer: hun organisatie, activiteit, financiering, financiële situatie alsook de evolutie en structuur van de tewerkstelling. Het rapport zal onder deze link beschikbaar zijn. De twee rapporten zullen u een overzicht bieden van de psychiatrische ziekenhuisomgeving in België.