Het betreft de publicatie van de selectiefase voor de overheidsopdracht EBP/LRB ABR/2021/03 betreffende de herziening van de KCE-richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevalling uit 2010.

Omdat er werd gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling (tweestapsprocedure) wordt in een eerst fase een selectie gemaakt van de kandidaat-inschrijvers op basis van een aantal criteria.
 

  • Uiterste termijn voor deze oproep tot kandidaturen in het kader van de selectiefase: 21 mei 2021 – 10u.

  • Aan de geselecteerde kandidaten wordt in een tweede fase het lastenboek overgemaakt waarna ze worden uitgenodigd om een offerte en een projectvoorstel in te dienen.

 

Meer informatie 

Dossiernummer : 2021/S 074-188258