Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 12 september 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 12 401 025
Moderna 1 554 000
AstraZeneca 2 837 500
Janssen 629 200
Totaal 17 421 425

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 12 september 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel   Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 7 075 380 3 729 375 925 275 64 935 11 794 965
Moderna 893 370 349 090 148 240 7 400 1 398 100
AstraZeneca 1 635 180 748 300 192 020 11 900 2 587 400
Janssen 284 940 116 770 136 715 575 539 000
Totaal 9 888 870 4 943 535 1 402 250 84 810 16 319 465

Een strategische reserve (10 510 dosissen), een federale stock (777 600 dosissen), 6 000 dosissen voor het leger, 23 400 dosissen voor justitie, 5 210 dosissen voor een klinische proef, 5 000 dosissen voor de Belgische en Europese expats, 1 483 900 dosissen voor donaties, 11 900 dosissen voor internationale zeevaarders en 14 040 dosissen voor de Europese ambtenaren verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert. Op 12 februari 2021 werd de voorzitter van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie, professor Dirk Ramaekers, aangesteld als Belgische vertegenwoordiger in de Europese stuurgroep. Met ingang van die datum is de coördinatie van de activiteiten in verband met aanbestedingscontracten overgedragen aan het Commissariaat Corona. 

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 24.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van CureVac.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.

Producent Aantal dosissen besteld
op 16.03.2021
Aantal dosissen vooropgesteld
AstraZeneca 7,5 miljoen 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen 1
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
10 miljoen als bijkomende optie

2
CureVac 2,9 miljoen 2
Moderna 2 miljoen initieel contract
3,82 miljoen als bijkomende optie
2

Aantal naalden en spuiten in voorraad
Hieronder vindt u een overzicht van de naalden en spuiten in voorraad op 1 september.

- Voorbereiden van de injectie
 

  AANTAL
NAALDEN 7 332 212
SPUITEN 8 879 965


- Toedienen van de injectie

  AANTAL
NAALDEN 1 879 632
SPUITEN 3 602 996
GEKROMDE SPUITEN 11 643 135