Van de eerste stappen van de gestandaardiseerde verpakking voor sigaretten tot de verbetering van de publieksvoorlichting over voedingssupplementen of de follow-up van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid: hoe heeft Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu haar opdrachten in 2020 vervuld ?

In haar online activiteitenverslag, https://www.annualreportapf.be/nl/, worden enkele antwoorden gegeven.

Zo ontdekken we:

  •  de talrijke initiatieven die in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid zijn genomen: de lancering van een herdenkingsmunt van 2 euro en een online symposium hebben dit jaar goed geïllustreerd;

  • De nieuwe opdracht van de Inspectiedienst. Om de 2de golf van Covid-19 infecties te beperken heeft de regering de Inspectiedienst van DG Dier, Plant en Voeding belast de horeca en andere handelszaken te controleren voor de opvolging van de sanitaire maatregelen. In 2020 bleken 974 van de 3189 geïnspecteerde inrichtingen niet-conform.

  • de verbetering van de informatie over voedingssupplementen, de pesticiden of de neonicotionoïden;

  • en nog veel meer…..

Covid-19 is volop in het nieuws, maar de thema’s die door Dier, Plant en Voeding worden behandeld, staan ook centraal in ons dagelijks leven: voeding, gezondheid van dieren en planten, alcohol en tabak. 

De onderwerpen die in dit online activiteitenverslag aan bod komen, zullen ook in de komende jaren relevant blijven, zoals zoönosen, opkomende ziekten, of gewasbeschermingsmiddelen en kwesties in verband met alcohol en tabak.

 
Meer info: