Vandaag vond de eerste (elektronische) Thematische Vergadering Drugs plaats van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid onder voorzitterschap van Minister Frank Vandenbroucke. Deze TVD groepeert alle federale, regionale en gemeenschapsministers die het beleid over legale en illegale psychoactieve stoffen onder hun bevoegdheid hebben. Het gaat om illegale drugs, alcohol, psychoactieve medicatie, tabak en gokken.
 
De vergadering heeft, onder meer, enkele prioriteiten voor de komende jaren goedgekeurd.  Het gaat met name om :

  • De opmaak en implementatie van een interfederaal beleid rond schadelijk alcoholgebruik;
  • De opmaak en implementatie van een interfederaal tabaksbeleid met het oog op een tabaksvrije generatie;
  • Het opstellen van een interfederaal beleidsplan rond gokken;
  • Het voorbereiden van een discussie over een structurele verankering van risicobeperkende gebruikersruimtes;
  • Een analyse en discussie over de mogelijke leemten, knelpunten en vragen tot wijzigingen van de drugswet uit 1921.

 
Ook meer algemeen zal gewerkt worden aan een versterkt gezondheids- en veiligheidsbeleid rond deze psychoactieve stoffen.
 
Dit alles gebeurt in de schoot van de Algemene Cel Drugsbeleid die de vertegenwoordigers van alle bevoegde Ministers verzamelt.
 
Alle informatie over de Algemene Cel Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs is beschikbaar op www.drugbeleid.be.