Hebt u door de COVID-19-crisis geen permanente opleiding kunnen volgen voor het behoud van uw erkenning? Geen paniek, de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die wettelijk verplicht zijn om een permanente opleiding te volgen, worden vrijgesteld van die verplichting voor de jaren 2020 en 2021.
 
Hebt u toch opleidingen gevolgd? De opleidingsuren die u in de loop van die twee jaar zou hebben gevolgd, kunnen desondanks in 2022 worden gevaloriseerd.

 
Wat betekent de neutralisatie van de jaren 2020 en 2021?
 
Enkele voorbeelden ter illustratie: 

  • voor de vroedvrouwen: bedraagt de permanente opleiding 75 uur per 5 jaar, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 15 uur per jaar. Wanneer 2020 en 2021 worden "geneutraliseerd", blijven er van die 5 jaar nog 3 jaar over die voor het criterium in aanmerking moeten worden genomen, namelijk 3 x 15 uur, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 45 uur te laten meetellen.
  •  voor de gespecialiseerde verpleegkundigen: wordt een permanente opleiding van 60 uur per periode van 4 jaar vereist, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 15 uur per jaar. Ook in dit geval blijven er voor die periode van 4 jaar, inclusief 2020 en 2021, 2 x 15 vereiste uren over, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 30 uur te laten meetellen.
  •  voor de gespecialiseerde kinesitherapeuten (BBB): wordt een permanente opleiding van 200 punten vereist per periode van 5 jaar, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 40 punten per jaar. Wanneer 2020 en 2021 worden "geneutraliseerd", blijven er van die 5 jaar nog 3 jaar over die voor het criterium in aanmerking moeten worden genomen, namelijk 3 x 40 punten, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 120 punten te laten meetellen.
  • voor de zorgkundigen: wordt 8 uur per jaar vereist. In dit geval wordt geen enkel uur voor 2020 noch voor 2021 vereist.

 
Sinds de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd voor de controle op de naleving van die criteria.
De uitzondering van artikel 7 van de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid geldt ook voor de voorwaarde van functietoeslag.