globe with mouth mask protection against covid-19

Milieu- en duurzaamheidsaspecten van de COVID-19 pandemie


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, pleit de Hoge Gezondheidsraad van België voor een interdisciplinaire humaan-ecologische aanpak van de COVID-19-pandemie.
Het doel van dit advies is om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de beleidsmakers over preventiestrategieën op het gebied van gezondheid en leefmilieu, teneinde te komen tot een meer geïntegreerde en rationele reactie op toekomstige virusuitbraken.

Persbericht
COVID-19 en milieu: bewijs voor een wederzijdse invloed