In 2021, werd 1 op 10 personen (9,8%) die werden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) of een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ), opgenomen omwille van een wettelijke verplichting. 84,6% van deze verblijven betrof een gedwongen verblijf. In deze publicatie kan u meer informatie terugvinden over de karakteristieken van deze verblijven.

U kan de publicatie op verschillende wijzen consulteren:

U kan eerdere rapporten terugvinden in het archief.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be