Nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad advies en aanbevelingen over nucleaire risico's, duurzame ontwikkeling en energietransitie.

Persbericht
Is kernenergie verenigbaar met duurzame ontwikkeling? Resultaten van een multidisciplinaire analyse