Vanaf 19 januari 2022 zal de handel in ivoor van olifantenslagtanden in de EU zo goed als stilgelegd worden. Het doel van deze Europese regelgeving is om bij te dragen aan de strijd tegen de stroperij en illegale ivoorhandel.

De nieuwe regels verbieden de handel in ruw ivoor in Europa. Enkel oude bewerkte stukken mogen nog verhandeld worden binnen de EU, op voorwaarde dat er hiervoor een specifiek certificaat is afgeleverd.

Alle reeds eerder afgeleverde certificaten (voor bewerkt of ruw ivoor) worden ook automatisch ongeldig vanaf 19 januari 2023. Dit wilt zeggen dat je het voorwerp waarvoor het certificaat werd afgeleverd na deze datum niet meer verkocht kan worden.
Al deze regels gelden ook voor e-commerce.

De handel binnen de EU alsook naar derde landen is verboden voor complete slagtanden, stukken van slagtanden of slechts oppervlakkig bewerkte slagtanden, ongeacht hoe oud dit ivoor is.

Enkel voor zeer uitzonderlijke reparaties binnen de EU van bepaalde muziekinstrumenten of cultureel, historisch of artistiek belangrijke voorwerpen kan er – geval per geval – een uitzondering gegeven worden via de afgifte van een certificaat door de CITES-dienst.
Op de Europese markt zal de handel in bewerkt ivoor enkel nog mogelijk zijn voor:

  • muziekinstrumenten van vóór 1975 mits er een certificaat is afgeleverd door de CITES-dienst
  • bewerkt ivoor van vóór 1947 mits er een certificaat is afgeleverd door de CITES-dienst

Voor invoer in de EU of uitvoer naar derde landen is de handel in bewerkt ivoor enkel nog toegelaten voor:

  • muziekinstrumenten van vóór 1975 mits er een vergunning is afgeleverd door de CITES-dienst
  •  cultureel, historisch of artistiek belangrijke bewerkte voorwerpen van vóór 1947 bestemd zijn voor een museum mits er een vergunning is afgeleverd door de CITES-dienst

Voor meer gedetailleerde informatie: