Door de pandemie is men zich sneller bewust geworden van de invloed van de binnenluchtkwaliteit op de gezondheid. COVID wordt, net zoals andere aandoeningen van de luchtwegen, hoofdzakelijk verspreid door aërosolen, een soort minuscule druppeltjes die via de neus en de mond vrijkomen zodra we ademen, hoesten, spreken ... Deze aërosolen kunnen uit de lucht worden verwijderd door ventilatie en/of luchtzuivering. 

Ventileren/lucht zuiveren is van fundamenteel belang om COVID te bestrijden.

Ventilatie is de voortdurende toevoer van verse buitenlucht in de ruimte en de afvoer van verontreinigde binnenlucht. Luchtzuiveringstechnologie bestaat al lang, maar deze wordt pas sinds kort op grotere schaal gebruikt om besmettelijke aërosolen uit de binnenlucht te verwijderen.

Een goed ventilatiedebiet kan worden vastgesteld op basis van de CO2-concentratie in de lucht. De buitenlucht bevat ongeveer 400 ppm CO2 (wat betekent dat de CO2 0,04% van het beschouwde luchtvolume vertegenwoordigt). Wanneer mensen in een kamer lucht uitademen, voegen ze in deze kamer CO2 toe. Zolang het CO2-concentratieniveau binnen beneden de 900 ppm blijft, is de ventilatie zeer goed en is er minstens 40 m³/u. verse buitenlucht per persoon. 

Een uiterst vernieuwende berekeningsmethode

De experten van de FOD Volksgezondheid hebben een berekeningsmethode ontwikkeld om de binnenluchtkwaliteit te evalueren en te kwantificeren. In het kader van het proefproject "Wij ademen cinema" wordt de tool "in werkelijke omstandigheden" door de uitbaters van de bioscoopzalen, partners van de actie, uitgetest. 

Het project, dat gebaseerd is op zelfcontrole, stelt de uitbaters in staat om:

  • de ventilatie- en/of luchtzuiveringsstromen in kaart te brengen
  • een maximale CO2-concentratie na te leven
  • deze twee benaderingen te combineren.

Overeenkomstig de regels van het laatste koninklijk besluit betreffende de anti-COVID-bestrijdingsmaategelen en de capaciteit van de zaal, bepaalt de tool de toegestane capaciteit in de zaal (het maximale aantal toegelaten personen). De tool berekent ook de CO2-concentratie die zal worden bereikt als de systemen correct functioneren.

Hoe meer luchtzuivering of ventilatie er aanwezig is, hoe meer personen in de zaal mogen worden toegelaten.

De uitbaters voeren deze analyses uit voor elke zaal en bezorgen deze gegevens aan de FOD. In geval van controle door de overheid zullen deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De capaciteit wordt niet alleen bepaald door het aantal zitplaatsen in een zaal, maar ook door de hoeveelheid gezuiverde of verse lucht die binnenkomt. Deze dynamiek maakt deze aanpak vernieuwend en uniek.

Klik hier om meer over de criteria te weten te komen