Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Onze Noordzee ziet er van bovenaf uit als een uniforme watermassa. Onder het wateroppervlak schuilt er echter een grote verscheidenheid aan fauna en flora in verschillende habitats. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijke verstoring en klimaatverandering. Stijgende temperaturen, verzuring van het zeewater, vervuiling en verstoring van de zeebodem zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen voor de mariene leefwereld. 

Tijdens het kick-off event ‘Natuurherstel in het Belgische deel van de Noordzee’  werden stakeholders en het grote publiek meegenomen in de wondere onderwaterwereld van onze Noordzee. Drie wetenschappers lieten hen kennismaken met de belangrijkste habitats. Ze lichtten de grootste bedreigingen en hoe we deze habitats in ere kunnen herstellen toe. Zo krijgt de natuur opnieuw de kans zich ten volle te ontwikkelen en kan de Noordzee ons op haar beurt beschermen als belangrijke buffer tegen de klimaatverandering en andere uitdagingen.

van links naar rechts  : Gert Van Hoey (ILVO), Hein Sas (NORA), Yana Deschutter (dienst Marien Milieu), Steven Degraer (KBIN) en Vincent van Quickenborne
 

Na de verwelkoming door minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en Yana Deschutter van de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid werden de drie habitats voorgesteld: de grindbedden door Steven Degraer (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - KBIN), de oesterbanken door Hein Sas (Native Oyster Restoration Alliance - NORA) en de banken van de schelkokerworm door Gert Van Hoey (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek - ILVO). Ten slotte lichtte Yana Deschutter de visie van de dienst Marien Milieu op natuurherstelmaatregelen in onze Noordzee toe.

Wim Opbrouck deelde doorheen het hele event zijn verwondering over de pracht van de Noordzee met het publiek. Daarnaast bracht de artiest Jamz Jamezon (Wallin’) met zijn kunstwerken de verschillende habitats tot leven.

Weergave van grindbedden ©Jamz Jamezon


Meer informatie: zie het nieuwsbericht ‘Natuurherstel in onze Noordzee: focus op drie habitats’ en de webpagina ‘Natuurherstel in onze Noordzee’ 

Bekijk de foto’s en video-opname van het event.

Programma:

Onthaal 9:45 10:15
Introductie door minister Van Quickenborne en de dienst MM 10:15 10:35
Wim Opbrouck 1 10:35 10:45
Grindbedden (Steven Degraer) 10:45 11:05
Wim Opbrouck 2 11:05                      11:10
Oesterbanken (Hein Sas) 11:10 11:30
Wim Opbrouck 3 11:30 11:35
Koffiepauze met zoets 11:35 11:55
Wim Opbrouck 4 11:55 12:00
Lanice riffen (Gert Van Hoey) 12:00 12:20
Wim Opbrouck 5 12:25 12:35
Afsluiter door de dienst MM 12:35 12:45
Broodjeslunch 12:45 14:00