In het kader van de FOD projecten voor het EBP-plan lanceren we een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft de ontwikkeling van een richtlijn voor kwaliteitsvolle telepractice in de eerste lijn.

  • De informatiesessie zal doorgaan op donderdag 9 juni 2022 om 10u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op woensdag 1 juni 2022 om 14 uur zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor woensdag 24 augustus 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
  • Dossiernummer TED : 2022/S 089-242891 
  • Dossiernummer BDA : 2022-516581

 Meer info over Evidence-Based Practice (EBP)