Pre-analytische variabelen die van invloed zijn op de interpretatie en rapportage van biologische tests op donormonsters voor menselijk lichaamsmateriaal


Met dit wetenschappelijk advies wil de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen formuleren voor de belanghebbenden bij materiaal van menselijke oorsprong over een aantal cruciale pre-analytische aspecten van serologische tests en NAT-tests, om de virologische veiligheid op het gebied van cel- en weefseldonatie te verbeteren.