Keuze en gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19.
Tekst van de Taskforce Ventilatie van het Regeringscommissariaat Corona - 21 april 2021.