Ademhalen is een basisbehoefte, van levensbelang. Toch brengen we meer dan 85% van onze tijd door in gesloten ruimten waar de lucht vervuild is, vaak meer dan de buitenlucht.

De binnenlucht kan vervuild zijn door micro-organismen, bacteriën en virussen, maar ook door chemische verontreinigingen (deeltjes, fijn stof, verontreinigende gassen zoals vluchtige organische stoffen, enz.).

De vervuiling van de binnenlucht heeft een rechtstreekse impact op de gezondheid. Sommige ziekten worden door de lucht verspreid, zoals griep, tuberculose en verkoudheid. Een slechte binnenluchtkwaliteit kan zelfs de levensverwachting van mensen met een goede gezondheid verminderen.  Wereldwijd werden in 2016 volgens de WGO 3,8 miljoen vroegtijdige overlijdens toegeschreven aan een slechte binnenluchtkwaliteit.

De impact van verontreinigende stoffen in de binnenlucht op de gezondheid is dan ook een belangrijke uitdaging geworden, wat België ertoe heeft aangezet om een transversale wetgeving in te voerenom  de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

De strategie voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit is gebaseerd op:

  • het meten van de luchtkwaliteit,
  • het beperken van de bronnen van vervuiling
  • de luchtverversing en
  • de luchtzuivering.

Sinds 2022 brengt het Platform voor Binnenluchtkwaliteit mensen samen die regelmatig hun kennis delen om de luchtkwaliteit in België te helpen verbeteren: wetenschappers, beleidsvoerders, experten, vertegenwoordigers van gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, fabrikanten van ventilatie- en luchtzuiveringstoestellen en van CO2-meters,...

En op Europees niveau?
De vaststelling van normen voor de binnenluchtkwaliteit staat centraal in het Zero Pollution Plan van de Europese Unie.

Dit plan voorziet in het inzetten van "zero pollution"-oplossingen voor gebouwen en heeft als doel om de vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtvervuiling te halveren.
Wilt u meer hierover weten?
Wilt u bijkomende informatie?