Toelichting bij de voornaamste wijzigingen door Uitvoeringsverordening (EU) 2022/959 van kracht vanaf 14 juli 2022 
Explication de la modification apportée par le Règlement d'exécution (UE) 2022/959 en vigueur à partir du 14 juillet 2022