Op 25 juli lanceerde de testfase van ProGezondheid: een nieuw portaal dat het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid ontwikkelen. In de toekomst zal dit portaal MyRiziv vervangen. Met deze administratieve vereenvoudiging willen we zorgverleners meer tijd geven voor de echte zorg.

Eén portaal voor de zorgverlener

Zorgverleners hebben vaak meerdere applicaties om te interageren met overheidsinstellingen. Daarom ontwikkelen de FOD VVVL en het RIZIV samen een nieuw portaal. Hiermee willen we de administratie voor de zorgverlener vereenvoudigen, waardoor ze meer tijd hebben voor kwaliteitszorg. Op dit portaal kan de zorgverlener op korte termijn:

  • contactgegevens doorgeven
  • praktijkregister aanvullen/raadplegen
  • officiële documenten van de FOD VVVL of het RIZIV downloaden

ProGezondheid neemt ook de bestaande functionaliteiten over van MyRiziv, het huidige portaal van het RIZIV.

 Een gefaseerde ontwikkeling voor succes

Het portaal en het praktijkregister zullen in fases worden gelanceerd. Zo zorgen we voor een zachte overgang en hebben we een beter overzicht over de uitrol.

  • Vanaf  juli 2022: een beperkt testpubliek krijgt toegang tot het portaal, maar niet alle functionaliteiten zullen beschikbaar zijn.
  • Eind 2022: alle zorgverleners zullen toegang krijgen tot het portaal, maar nog niet alle functionaliteiten zullen beschikbaar zijn. De focus in deze fase ligt op het actualiseren van de contactgegevens van alle zorgverleners.
  • In 2023: alle functionaliteiten van het praktijkregister zullen beschikbaar zijn in het portaal.

Uiteraard stopt na deze laatste fase de ontwikkeling niet. We zullen het portaal constant verbeteren en uitbreiden met extra functionaliteiten, zoals bv. een digitaal portfolio.

Samen verbeteren we de zorgkwaliteit

Het belangrijkste doel van dit portaal is het verhogen van de zorgkwaliteit aan de patiënt. Hiervoor bestaat sinds recent ook nieuwe wetgeving over de kwaliteit van de zorg: de kwaliteitswet. We slaan de handen in elkaar met de FOD Volksgezondheid voor de uitwerking van deze kwaliteitsmaatregelen.

Een deel van de kwaliteitswet is al in voege getreden op 1 januari 2022. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

 
Meer info

Hebt u vragen over het portaal of andere veranderingen in verband met kwaliteitszorg? Contacteer ons via het Service Center Gezondheid: