E - learning

FOD Volksgezondheid en het RIZIV stellen een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (CreditPoints of CP's). Via deze link heeft u een overzicht van alle beschikbare e - learnings.