Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

De FOD Volksgezondheid en Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, nodigen u uit om deel te nemen aan de Kick-Off Meeting van het Platform binnenluchtkwaliteit op woensdag 12 oktober in het Residence Palace, van 9.30 u. tot 14.00 u. 

Na twee jaar van uitwisselingen op afstand zal dit evenement een gelegenheid zijn om alle belanghebbenden die bij deze kwestie betrokken en bezorgd zijn, bijeen te brengen. Samen zullen we de stand van zaken opmaken met betrekking tot het wetsontwerp en de uitvoeringsbesluiten betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen. 

Minister Franck Vandenbroucke en Pierre Kerkhofs, DG Leefmilieu van de FOD, zullen bijzondere aandacht besteden aan de voorstelling van het in het wetsontwerp omschreven Platform binnenluchtkwaliteit. Het Platform binnenluchtkwaliteit heeft volgende doelstellingen: 

 • de kennis van de binnenluchtkwaliteit verbeteren,  
 • de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties ondersteunen  
 • en, zowel op Belgisch als op internationaal niveau, beleidsadviezen verschaffen.  

De creatie van dit Platform is mogelijk dankzij de unieke samenwerking die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tussen 4 verschillende groepen: de verschillende politieke instanties, de academische wereld, de betrokken bedrijfssectoren en de fabrikanten en invoerders van ventilatie-, zuiveringsapparatur en CO2-meters. 

Dit evenement zal ook een gelegenheid zijn om de stand van zaken op te maken van de huidige wetenschappelijke kennis op dit domein en om belanghebbenden op dit terrein de gelegenheid te bieden hun ervaringen te delen.

Het evenement vindt als volgt plaats:

 • 9.30: Ontvangst
 • 10.15: Begin van de conferentie
  • Openingsboodschappen van de minister van Volksgezondheid Franck Vandenbroucke en de directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Pierre Kerkhofs
  • Getuigenissen van de verschillende sectoren
  • Slotboodschap
 • 12.30: Walking lunch

Bent u lid van een van de bij het platform betrokken groepen (verschillende politieke instanties, academische wereld, betrokken bedrijfssectoren en fabrikanten en invoerders van ventilatie-, zuiveringsapparatur en CO2-meters) en wilt u deelnemen aan deze meeting?  

De inschrijving voor het evenement is nu gesloten.
U kunt zich echter nog steeds inschrijven om de conferentie online te volgen: Inschrijvingsformulier