​Het Europese BE READY- project werd op 19 september gelanceerd in Parijs. De Europese Unie (EU) wil hiermee een Europees partnerschap tot stand brengen om zich beter te kunnen voorbereiden en te reageren op toekomstige pandemieën. Onze FOD neemt hier ook aan deel. 

BE READY

De Covid-19-pandemie toonde aan dat het belangrijk is om te plannen en te investeren in onderzoek en innovatie alvorens er een gezondheidscrisis ontstaat. De Europese Commissie financiert de coördinatie- en ondersteuningsactie “BE READY” met 2 miljoen euro. Er nemen in totaal 24 partners uit 15 verschillende landen mee aan dit grote project. 
 
Het doel is om een Europees partnerschap voor pandemische paraatheid voor te bereiden. Het partnerschap zal zich richten op het verbeteren van de paraatheid van de EU bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van opkomende besmettelijke gezondheidsbedreigingen door een betere gecoördineerde financiering van onderzoek en innovatie op EU-, nationaal (en regionaal) niveau. 
  
Onze FOD zal deelnemen aan het coördinatieproject om de pandemische paraatheid en de volksgezondheid te bevorderen.