Vorige week beslisten de ministers van Volksgezondheid dat je bij symptomen best een zelftest afneemt (uitgevoerd binnen de 5 eerste dagen). Daarnaast kan je bij meer dan 2.500 apothekers ook terecht om een sneltest (de zogenaamde ‘Rapid Antigen Test’ of RAT) te laten afnemen. Vanaf vandaag kunnen deze apothekers hiervoor een attest afleveren. Een attest met een positief resultaat, kan dan worden gebruikt als afwezigheidsattest voor een schoolgaand kind vanaf 6 jaar oud. Of een apothekersattest ook geldig is voor een afwezigheid op het werk, wordt nog besproken met de sociale partners.

Informeer eerst bij de school van je kind
Niet alle deelstaten vereisen een attest van de apotheker voor de afwezigheid van een kind met COVID op school. Zo gelden in Vlaanderen de normale regels bij afwezigheid door ziekte: een school mag naast een afwezigheidsattest van een (huis)arts, ook het resultaat van de positieve coronatest aanvaarden of een briefje van de ouders.
Daarom is het raadzaam om bij de school te informeren welk attest of briefje er vereist is bij ziekte van je kind.

Welke apothekers nemen sneltesten af?
De apothekers die sneltesten afnemen, vind je hier.

Voor een RAT test, maak je bij voorkeur gebruik van de zelfevaluatietool. Als blijkt dat jij of je kind (vanaf 6 jaar) zich best laat testen, wordt er een testcode aangemaakt. Met de aangemaakte code kan je dan een afspraak maken bij een apotheek in de buurt. Je kan ook zonder gebruik van de tool een afspraak maken in een apotheek die testen afneemt. Heb je symptomen, dan wordt de RAT test sowieso terugbetaald.

Of een apothekersattest ook geldig is voor een afwezigheid op het werk, wordt nog besproken met de sociale partners, maar het staat een werkgever uiteraard vrij om zulk attest te aanvaarden.
Voor een kind jonger dan 6 jaar wordt een test enkel aanbevolen als er ernstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) OF bij milde symptomen na een recent risicocontact.

Maatregelen bij een positieve test
Als je positief test, ga je in isolatie. Dat betekent dat je 7 dagen, vanaf het begin van de symptomen thuisblijft.
Nadien neem je gedurende 3 dagen extra beschermende maatregelen en beperk je het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke. In een binnenruimte (openbaar vervoer, winkels, …) draag je een mondmasker. Deze maatregelen gelden voor iedereen vanaf 6 jaar oud.

Maatregelen bij een negatieve zelftest
Ook bij een negatieve zelftest blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet noodzakelijk uit. Bovendien wordt ook de overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) best voorkomen.

Opgelet: personen die een bewijs van negatieve test nodig hebben, dienen nog steeds het Europese Covid-19 testcertificaat te downloaden en voor te leggen. Het document van de apotheker is NIET voldoende.

Meer nadruk op individuele verantwoordelijkheid
Bij deze aanpassing van de teststrategie komt de nadruk meer te liggen op de individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te stoppen en de gezondheidszorg niet te overbelasten. Daarbij onderstrepen we het belang van:
• de herfstbooster, vooral als je een hoger risico op besmetting of ernstige ziekte loopt (50+, verlaagde immuniteit of zorgverlener). Voor deze groepen is ook een vaccinatie tegen griep (en eventueel pneumokokken) van belang;
• een goede ventilatie;
• de gekende basishygiënemaatregelen (mondmasker, handen wassen, enz.);
• het gedrag aan te passen in functie van je symptomen en contact met personen met een risico op ernstige ziekte, en niet enkel op basis van een coronatest.