België neemt de verdediging van het milieu zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, onder meer via de Conferenties van de Partijen (COP). Dit jaar staan 114 mensen op de officiële lijst van de Belgische delegatie voor de klimaattop COP27. Maar niet alle deelnemers zijn op dezelfde manier betrokken: 

  • de experten die de ganse duur van de conferentie aanwezig zijn: de delegatieleiders, de federale en gewestelijke experten die elk in hun vakgebied de onderhandelingen leiden of opvolgen, en een logistieke medewerker. In totaal spreken we hier over 22 personen. Onder hen bevinden zich 8 experten (waaronder de delegatieleider) van de Dienst klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid. De meesten onder hen hebben al aan verschillende COP’s deelgenomen en hebben een grote ervaring en worden internationaal erkend. Sommigen zijn trouwens Europese of internationale coördinatoren die tot taak hebben om voorstellen tot definitieve beslissingen binnen hun dossier te bekomen.  Dit team effent het pad voor het tweede deel van de conferentie, waarin de staatshoofden en ministers de finale beslissingen nemen.
  • de federale en gewestelijke ministers en hun kabinetsmedewerkers die enkel gedurende de laatste dagen van de COP aanwezig zijn, tijdens het zogenaamde ‘Leaders’ Summit’-gedeelte. Eerste minister De Croo was ook aanwezig op de officiële opening van de COP. In totaal spreken we hier van 18 personen. Daarnaast zijn ook de Belgische ambassadeur in Caïro en enkele van zijn medewerkers aanwezig (5 personen).

Vier federale en één Waalse minister nemen aan deze COP deel

  • Alexander De Croo, eerste minister en delegatieleider van het Leaders’ Summit Segment
  • Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, hoofd van de delegatie
  • Tinne Van der Straeten, minister van Energie
  • Hadja Lahbib, Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen 
  • Philippe Henry, Waals vice-président en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit

Deze deelnemers maken samen de ‘core group’ van de delegatie uit, die in totaal dus 45 personen telt.

  • Het merendeel van de officiële delegatie (70 personen of ruim 60%) bestaat uit parlementsleden, werkgevers, vakbonden, milieu- en noord-zuid-NGO’s, jeugdorganisaties, wetenschappers, enz.: deze personen zijn op eigen initiatief en op eigen kosten aanwezig. De Dienst Klimaatverandering  (van de FOD Volksgezondheid) helpt hen enkel met de registratieprocedure en wil zo op een transparante manier het maatschappelijk middenveld bij de onderhandelingen betrekken. Deze personen zijn dus wel officieel lid van de Belgische delegatie, maar ze spreken niet in naam van België tijdens de onderhandelingen: ze kunnen het debat wel van nabij volgen en via side events en andere contacten informatie vergaren.