De dienst Risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid diende een voorstel in om twee chemische stoffen te identificeren als zeer zorgwekkend binnen REACH, de Europese wetgeving over Chemische Stoffen. Een nauwkeurige identificatie van een stof is cruciaal voor het correcte risicobeheer ervan. Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) stemde in en de stoffen zijn voortaan opgenomen in de Reach-kandidaatslijst. Het gaat over de stoffen met handelsnaam Bisphenol S (BPS) en FC-770.

BPS is een alternatief voor bisphenol A (BPA). Het wordt gebruikt in de productie van thermisch papier voor oa kassatickets en in leerlooimiddelen. Deze stof is een hormoonverstoorder en kan dus ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor de mens en voor het milieu. Bovendien is BPS ook BPS ook schadelijk voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind.

FC-770 is een vluchtige geperfluoreerde stof (een zogenaamde PFAS stof) die vooral als warmteregelaar wordt gebruikt in specifieke industriële installaties. Deze stof kan ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor het leefmilieu omdat ze uiterst persistent is en zich kan opstapelen in organismen.

Opname in de “Reach-kandidaatslijst” leidt meteen tot verplichtingen voor importeurs, producenten en leveranciers.  Zo moeten de industriële spelers de stoffen voortaan meenemen in hun blootstellingsevaluaties om veilig gebruik te waarborgen. Het is ook een sterke aanmoediging voor de industrie om de gehaltes aan deze stoffen te verlagen en te onderzoeken of de stoffen kunnen worden vervangen door geschikte alternatieven of technieken, die minder gevaarlijk zijn.