Geef uw mening over een veldproef met GGO-maïs

De FOD Volksgezondheid organiseert van 9 februari tot en met 10 maart 2023 een publieke consultatie over een aanvraag voor een veldproef met GGO-maïs.

Deze veldproef heeft tot doel de plantkenmerken en het opbrengstpotentieel van maïslijnen met een verminderde hoogte te onderzoeken. Voor deze proef werd het genoom van de maislijnen aangepast om de activiteit (expressie) van een natuurlijk maïsgen te optimaliseren zodat kleinere, meer compacte planten worden bekomen.

Om de activiteit van dit gen aan te passen werd de CRISPR/Cas-technologie gebruikt. Met deze technologie werd op een specifieke locatie in het maïsgenoom een heel precieze verandering aangebracht om zo lijnen te bekomen die het maïsgen met aangepaste activiteit bevatten.

Met deze veldproef wil INARI Agriculture N.V. de groei, de ontwikkeling en de opbrengst van de gewijzigde maïsplanten bestuderen. Een verkorte stengel heeft als voordeel dat de planten beter bestand zijn tegen harde windstoten. Bovendien zou kortere maïs kunnen leiden tot een teelt die minder water, mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van één groeiseizoen. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zijn er specifieke beheersmaatregelen voorzien zoals het inzaaien van bufferrijen en het aanhouden van een minimale afstand van 200 meter tot andere maïspercelen.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier (HTML) om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 10 maart 2023.

Algemene informatie op: GGO-raadplegingen van het publiek (HTML)