Op 3 maart 2023 vieren we de 50e internationale verjaardag van de aanneming van CITES. Ook de World Wildlife Day vindt op die dag plaats. 

Het thema voor de World Wildlife Day 2023 is "Samen voor het behoud van wilde dieren en planten", een eerbetoon aan de vele collectieve inspanningen die overal ter wereld worden geleverd om de natuur te beschermen. 

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) blaast op 3 maart 2023 vijftig kaarsjes uit. Het Verdrag, waarvan de toepassing in België wordt verzekerd door de cel CITES en de CITES-inspectiedienst van onze FOD, werd in 1973 in Washington aangenomen.  

Twee uitstekende gelegenheden om de schoonheid en diversiteit van wilde dieren en planten te vieren en ons eraan te herinneren dat het behoud van de biodiversiteit essentieel is voor ons welzijn en de gezondheid van de planeet. 

De CITES-overeenkomst  

Dit verdrag, opgesteld door de Verenigde Naties, is een internationale overeenkomst gesloten tussen staten om ervoor te zorgen dat de internationale handel in bepaalde wilde dieren en planten het voortbestaan van die soorten niet bedreigt. Momenteel beschermt de Overeenkomst meer dan 38.000 soorten planten en dieren (waaronder ook schelpdieren en koralen), alsmede de delen (vb. neushoornhoorns en ivoor) en afgeleide producten daarvan (vb. tassen van reptielenleer). De door CITES beschermde soorten worden in verschillende Bijlagen ingedeeld, waarbij het niveau van bescherming afhankelijk is van de mate waarin de soort bedreigd is. 


©Doe Maar Duurzaam

En in België? 

België heeft op 1 januari 1984 het CITES-Verdrag geratificeerd. Op Belgisch grondgebied controleert de CITES-inspectiedienst van onze FOD de handel in dieren en planten die door het CITES-Verdrag worden beschermd. Elk jaar voeren de inspecteurs enkele honderden controles uit in dierenwinkels, bij kwekers, particulieren en antiquairs, op rommelmarkten, enz.  

Wilt u meer weten over de rol het CITES-team van onze FOD? Bekijk dan de eerste uitzending van het tv-programma "Doe Maar Duurzaam" dat in februari werd uitgezonden op VTM en beschikbaar is op YouTube of via VTM GO

Meer informatie vindt u ook op onze website