Warning: this event is over. Registration is no longer possible.


In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats, denk maar aan hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart en visserij. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee.

Het huidig marien ruimtelijk plan geldt voor de periode 2020-2026. Op basis van de nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu zal het volgende MRP een achtjarige cyclus, 2026-2034, dekken.

Om het herzieningsproces in goede banen te leiden, organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 19 april 2023 een startevenement voor de herziening van het marien ruimtelijk plan. Iedereen is welkom om mee de aftrap te komen geven.

Schrijf je uiterlijk op 11 april in via dit online formulier.  Deelname is gratis.
Tijdens het evenement kan iedere deelnemer zijn/haar/hun taal naar keuze spreken (NL/FR/ENG). Er zal echter geen simultane vertaling voorzien zijn.

Wanneer? 19 april 2023, 9u-14u (lunchreceptie rond 12u30)

Waar? Kursaal Oostende, Kursaal-Westhelling 12, 8400 Oostende (bereikbaarheid)

Voorlopig programma                                                   

09.00 - 9.30 Ontvangst met koffie
09.30 - 9.40 Welkomstwoord Vincent Van Quickenborne
09.40 - 9.45 Verloop van de dag
09.45 - 10.10 Aanpak bij de Noorderburen
10.10 - 10.35 Uitdagingen en opportuniteiten vanuit een Europees perspectief
10.35 - 10.50 Pauze
10.50 - 11.15 Veiligheid en beveiliging binnen de Belgische Noordzee
11.15 - 12.00 Panelgesprek
12.00 - 12.15 Tijdslijn bij de herziening van het MRP
12.15 Slotwoord met aansluitende lunchreceptie

 
Meer info over het marien ruimtelijk plan: