Blue Leader België eist dat 30% van de oceaan beschermd wordt vooraleer mijnbouwplannen goedgekeurd kunnen worden.
 
Op 16 maart startte de 28e sessie van de Internationale Zeebodemautoriteit in Kingston, Jamaica. België neemt voor het eerst sinds lang deel als lid van de Raad van deze instelling. De Zeebodemautoriteit is door het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties aangeduid als verantwoordelijke voor het beheer van de zeebodem. Als Blue Leader wil België de nadruk leggen op het duurzaam beheer en de bescherming van de diepzee. Ons land wil dat de doelstelling die recent door de VN werd goedgekeurd om tegen 2030 30% van de oceaan te beschermen, wordt vervuld vooraleer werkplannen voor diepzeemijnbouw kunnen goedgekeurd worden.


Een mangaanknol uit de Stille Oceaan, bestaande uit verschillende metalen​ 
©​Adobe Stock


Het mandaat van de Internationale Zeebodemautoriteit gaat niet alleen over het ontginnen van de minerale bronnen van de diepzee, maar ook over het effectief beschermen van het marien milieu in de diepe oceaan. Momenteel buigt de Zeebodemautoriteit zich over het finaliseren van de exploitatieregulering. Een draft is al klaar, maar over verschillende aspecten is er nog onenigheid.

België lid van de Raad

Als raadslid is het de ambitie van ons land om de voortrekkersrol als Blue Leader voor de bescherming van de oceaan ook binnen de Zeebodemautoriteit ten volle op te nemen.

De voorbije maanden werden door verschillende landen en ngo’s verklaringen afgelegd over een moratorium, een voorzorgspauze, een voorzorgsstop of nog andere benamingen. Welke exacte formulering ook gebruikt wordt, de eis is dezelfde: diepzeemijnbouw kan niet plaatsvinden zonder een akkoord over een pakket regels.

In Kingston legde België zijn eisen omtrent exploitatie van de diepzee en de zeebodem op de onderhandelingstafel. Het gaat om deze drie voorwaarden:

  1. De goedkeuring van robuuste, milieuverantwoorde regels, voorschriften en procedures. Het doel is hierbij overeenstemming te bereiken over een regelgevingskader dat voorziet in het hoogste en meest doeltreffende niveau van bescherming van het mariene milieu.
  2. Meer wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek dat leidt tot voldoende en adequate wetenschappelijke informatie.
  3. Tot slot wil België eraan herinneren dat de lidstaten van de Verenigde Naties zich ertoe hebben verbonden om alle gebieden buiten de nationale jurisdictie duurzaam te beheren en vooral om tegen 2030 minstens 30% van de oceaan te beschermen. Voor België is het glashelder: 30% van de oceaan moet kwalitatief beschermd worden vooraleer het een plan voor exploitatie kan goedkeuren.