Insecten in levensmiddelen: een veilige en gereglementeerde eiwitbron

Eerder dit jaar heeft de Europese Unie het gebruik van meel van ontvette huiskrekels (aAcheta domesticus) en kleine meelwormen (aAlphitobius diaperinus) als voedsel toegestaan.

Vorig jaar was het gebruik van de Afrikaanse sprinkhaan (Locusta migratoria), de gele meelworm (Tenebrio molitor) en de huiskrekel (Acheta domesticus) in onze voeding al toegestaan. 
Deze producten zijn volkomen veilig dankzij zeer strikte regelgevingscriteria en een goedkeuringsprocedure vóór ze in de handel terechtkomen.

Veiligheid en etikettering

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft eerst de veiligheid grondig geëvalueerd. Alle details van deze beoordeling zijn gepubliceerd op de website van de EFSA. Vervolgens heeft de Europese Commissie, in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten van de lidstaten, voorwaarden voor het gebruik van deze producten vastgesteld en vergunningen verleend. 

Strenge etiketteringsvoorschriften garanderen correcte informatie voor de consumenten.  

Producenten die insecten in levensmiddelen verwerken, moeten op de verpakking duidelijk de gewone naam van het insect en de Latijnse naam vermelden, net als de in de Europese wetgeving vastgestelde specifieke aanduidingen. In het geval van ontvet krekelmeel bijvoorbeeld moeten de producenten de woorden "gedeeltelijk ontvet Acheta domesticus (huiskrekel) poeder" opnemen in de lijst van ingrediënten.  Bovendien moeten zij vermelden dat dit ingrediënt allergische reacties kan veroorzaken bij consumenten met bekende allergieën voor schaaldieren, weekdieren of mijten. Voor niet-voorverpakte producten moet deze informatie ook beschikbaar zijn.


Duurzaam alternatief

Insecten zijn over het algemeen een goede bron van meervoudig onverzadigde vetten, eiwitten, vezels en verschillende vitaminen en mineralen. Ze vormen dan ook een interessante alternatieve eiwitbron.

Toegestane insecten zijn te vinden in vele levensmiddelencategorieën, waaronder graanproducten en brood. Het gebruik van insecten is echter een nichemarkt en vanwege de productiekosten is het onwaarschijnlijk dat zij op grote schaal in allerlei levensmiddelen zullen worden gebruikt.

In sommige delen van de wereld is de consumptie van bepaalde insecten gebruikelijk. In Europa is België een pionier geweest op het gebied van insecten in voeding. Al in 2014 evalueerden de Hoge Gezondheidsraad en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV het gebruik ervan.


Kom meer te weten via onderstaande links:

FAQ insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/authorisations/approval-insect-novel-food_en

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations

Advies 9160 - insecten bestemd voor humane consumptie | FOD Volksgezondheid (belgium.be)