De meest recente internationale besluiten inzake de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten traden in werking op 23 februari 2023. Sinds 20 mei 2023 zijn deze wijzigingen ook omgezet in EU-wetgeving (zie Bijlagen). De opname van enkele specifieke soorten in de CITES-Bijlagen werd echter uitgesteld. De regels daaromtrent zullen pas na een bepaalde overgangsperiode in werking treden. 

Op zoek naar meer details over de nieuwe CITES-soorten en over de te nemen maatregelen? In de documenten hieronder vindt u alle nodige informatie. Deze documenten zijn met name van toepassing voor personen die een CITES-soort aankopen, houden, kweken, verhandelen, invoeren of (weder)uitvoeren. 


De informatie op deze pagina werd geactualiseerd op 22/05/2023 op basis van de laatste beschikbare gegevens.