De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft het uitwerken van een methodologie voor risicoanalyses aangepast aan de opdracht van de federale toezichtscommissie.
 

  • De informatiesessie zal doorgaan op dinsdag 20 juni 2023 om 14u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via elfriede.dewallef@health.fgov.be.
  • Enkel de vragen die ten laatste op dinsdag 13 juni 2023 zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 11 september 2023 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
  • Dossiernummer BDA : 2023-521964